Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

Levering van diensten & Prijzen:

 1. Alle diensten worden verricht in de trimsalon.
 2. De hond dient op de afgesproken dag en tijd gebracht te worden, vlo vrij en zover mogelijk uit de klit.
 3. De hond behoort opgehaald te worden op de afgesproken tijd. Er is geen mogelijkheid de hond langer in de salon te laten blijven zonder bespreking.

  Na 60 minuten zal er een uur prijs van €15,- per uur in rekening worden gebracht. 

 4. De hond is goed uitgelaten voor de behandeling.
 5. Indien de hond loops is dient u dit te melden (de hond is uiteraard wel gewoon welkom)
 6. Een zieke hond zal niet behandeld worden, wanneer u uw hond toch brengt terwijl u ervan op de hoogte bent dat uw hond ziek is dan zullen de volledige kosten in rekening worden gebracht.
 7. Bij vlooien al er €10,- tot €20,- extra kosten in rekening worden gebracht.
 8. Bij klitten zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. €10,- per 15 minuten.
 9. Ook bij lastig gedrag word extra gerekend. Dit omdat de trimbeurt langer duurt dan normaal.
 10. Er worden geen prijzen vooraf gegeven. Het is altijd een indicatie. Kosten zijn afhankelijk van grootte, vachtsoort, vachtconditie en gedrag van de hond.
 11. Trimsalon 't Gouden pootje is niet aansprakelijk, indien en voor zover verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Storingen in de elektriciteit, bevroren leidingen en nalatigheden van leveranciers welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, ziekte van trimster gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 12. 't gouden pootje behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dan uitvoering mogelijk blijft.
 13. In geen geval is trimsalon 't Gouden Pootje gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Kan u toch niet met uw hond op de afgesproken tijd of datum? Dat kan gebeuren. Ik plan graag een nieuwe afspraak voor u in! Heeft u de afspraak niet 24 uur van tevoren geannuleerd/gewijzigd? Dan breng ik 50% van de kosten in rekening. bij een no-show rekenen we het volledige bedrag van de afspraak.

Garantie strekt niet verder dan het opnieuw verrichten van soortgelijke behandeling indien deze ondeugdelijk is verricht.Bij reclamaties deze binnen 48 uur melden bij de trimsalon. Alleen dan zijn deze van enige waarde.

U kunt uitsluitend betalen doormiddel van contant geld & via een tikkie die ik via whatsapp verstuur. 

Foto's van u hond kunnen op social media geplaats worden. Gaat u hier niet mee akkoord gelieve voor de trimbeurt kenbaar maken zodat wij hiermee rekening kunnen houden

Nee! Veel ziektes bij dieren zijn besmettelijk en ik wil voorkomen dat andere honden ook ziek worden. 

ik scheer niet altijd gelijk de vacht kort, maar als ik werk altijd in het belang en de gezondheid van de hond. Mocht het een te pijnlijk en langdurig proces zijn om de hond te ontklitten. Zal ik altijd met uw toestemming de hond kort knippen/scheren.

extra kosten met klitten, zijn €1,- euro per minuut.

Dit is afhankelijk van het onderhoud wat u thuis doet, de vachtsoort van uw dier, maar ook factoren zoals leeftijd, ziekte, castratie, etc. ik hanteer onderstaande richtlijnen;

 • Poedel- en inkortvachten: 4-8 maal per jaar
 • Ruwharige vachten: 2-4 maal per jaar
 • Spaniëlvachten: 4-6 maal per jaar.